Membres detall

Martínez González, Justino

Enginyers i Tècnics
Tf. Directe: 934128153
Ext.: 445820
Despatx: P-03
Línies de recerca:
- Mètodes avançats de procés de dades oceanogràfiques
- Modelització oceànica i assimilació de dades
Department of Physical Oceanography (DOF) researcher