Línies de recerca

CIRCULACIÓ OCEÀNICA A GRAN ESCALA

Entendre els mecanismes que controlen la circulació oceànica de gran escala, i especialment la transferència de propietats a través de la interfase atmosfera-oceà i cap a la termoclina i l'oceà profund, i el seu paper a escales temporals...

CANVI CLIMÀTIC

Anàlisi de sèries temporals d'observacions i models numèrics per investigar canvis passats (oscil·lacions glacials-interglacials) i futurs a l'oceà, i el seu impacte potencial en el sistema planetari. Avaluació de canvis estadístics en aquestes sèries...

PROCESSOS OCEÀNICS DE PETITA I MITJANA ESCALA

Entendre la interacció entre estructures de mesoescala, ones inèrcio-gravitatòries i les distribucions de nutrients, fitoplancton i zooplancton, integrant models no-hidrostàtics d'alta resolució i models ecològics. Aplicar noves tècniques d'anàlisi de...

MÈTODES AVANÇATS DE PROCÉS DE DADES OCEANOGRÀFIQUES

Obtenir informació geofísica nova o millorada, a partir de mesures in situ i de satèl·lit en un ample rang d'aplicacions, com modelització de la turbulència i interacció oceà-atmosfera. Les activitats de recerca inclouen calibració de dades...

MODELITZACIÓ OCEÀNICA I ASSIMILACIÓ DE DADES

Dissenyar, adaptar i posar en funcionament models numèrics per analitzar processos oceànics a diferents escales, des d'interaccions a gran escala i evolució climàtica fins fenòmens de mesoescala i petita escala, tant a mar obert com en zones costaneres...

NOVES TECNOLOGIES PER A OBSERVACIONS OCEÀNIQUES, COSTANERES I DE GEL MARÍ

Desenvolupar plataformes autònomes i nous sensors de seguiment de l'oceà per cobrir necessitats específiques més enllà de les opcions disponibles al mercat. Millorar el potencial i aplicabilitat dels dissenys actuals, ara majoritàriament...

Projectes

Publicacions recents

Biguino B., Olmedo E., Ferreira A., Zacarias N., Lamas L., Favareto L., Palma C., Borges C., Teles-Machado A., Dias J., Castellanos P., Brito A.C. (2022)
Remote Sensing, 14, 2, 423. DOI: 10.3390/rs14020423. (BibTeX: biguino.etal.2022)
Cazzaniga I., Zibordi G., Mélin F., Kwiatkowska E., Talone M., Dessailly D., Gossn J.I., Müller D. (2022)
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 19, 1-5. DOI: 10.1109/LGRS.2021.3136291. (BibTeX: cazzaniga.etal.2022)
González-Gambau V., Olmedo E., Turiel A., González-Haro C., García-Espriu A., Martínez J., Alenius P., Tuomi L., Catany R., Arias M., Gabarró C., Hoareau N., Umbert M., Sabia R., Fernández D. (2022)
Earth System Science Data, 14, 2343-2368. DOI: 10.5194/essd-14-2343-2022. (BibTeX: gonzalezgambau.etal.2022)