Línies de recerca

CIRCULACIÓ OCEÀNICA A GRAN ESCALA

Entendre els mecanismes que controlen la circulació oceànica de gran escala, i especialment la transferència de propietats a través de la interfase atmosfera-oceà i cap a la termoclina i l'oceà profund, i el seu paper a escales temporals...

CANVI CLIMÀTIC

Anàlisi de sèries temporals d'observacions i models numèrics per investigar canvis passats (oscil·lacions glacials-interglacials) i futurs a l'oceà, i el seu impacte potencial en el sistema planetari. Avaluació de canvis estadístics en aquestes sèries...

PROCESSOS OCEÀNICS DE PETITA I MITJANA ESCALA

Entendre la interacció entre estructures de mesoescala, ones inèrcio-gravitatòries i les distribucions de nutrients, fitoplancton i zooplancton, integrant models no-hidrostàtics d'alta resolució i models ecològics. Aplicar noves tècniques d'anàlisi de...

MÈTODES AVANÇATS DE PROCÉS DE DADES OCEANOGRÀFIQUES

Obtenir informació geofísica nova o millorada, a partir de mesures in situ i de satèl·lit en un ample rang d'aplicacions, com modelització de la turbulència i interacció oceà-atmosfera. Les activitats de recerca inclouen calibració de dades...

MODELITZACIÓ OCEÀNICA I ASSIMILACIÓ DE DADES

Dissenyar, adaptar i posar en funcionament models numèrics per analitzar processos oceànics a diferents escales, des d'interaccions a gran escala i evolució climàtica fins fenòmens de mesoescala i petita escala, tant a mar obert com en zones costaneres...

NOVES TECNOLOGIES PER A OBSERVACIONS OCEÀNIQUES, COSTANERES I DE GEL MARÍ

Desenvolupar plataformes autònomes i nous sensors de seguiment de l'oceà per cobrir necessitats específiques més enllà de les opcions disponibles al mercat. Millorar el potencial i aplicabilitat dels dissenys actuals, ara majoritàriament...

Projectes

Publicacions recents

Caetano L., Guallar C., Martín J., Vidal M., Cotrim da Cunha L., Vieira R., Amora-Nogueira L., Pelegrí J.L., Marotta H. (2023)
Journal of Marine Systems, 239 DOI: 10.1016/j.jmarsys.2023.103858. (BibTeX: caetano.etal.2023)
Fournier S., Bingham F.M., González-Haro C., Hayashi A., Ulfsax-Carlin K.M., Brodnitz S.K., González-Gambau V., Kuusela M. (2023)
Remote Sensing, 15, 422 DOI: 10.3390/rs15020422. (BibTeX: fournier.etal.2023)
Gabarró C., Hughes N., Wilkinson J., Bertino L., Bracher A., Diehl T., Dierking W., Gonzalez-Gambau V., Lavergne T., Madurell T., Malnes E., Mae Wagner P. (2023)
Frontiers in Remote Sensing, 4 DOI: 10.3389/frsen.2023.952091. (BibTeX: gabarro.etal.2023)