Línies de recerca

CIRCULACIÓ OCEÀNICA A GRAN ESCALA

Entendre els mecanismes que controlen la circulació oceànica de gran escala, i especialment la transferència de propietats a través de la interfase atmosfera-oceà i cap a la termoclina i l'oceà profund, i el seu paper a escales temporals...

CANVI CLIMÀTIC

Anàlisi de sèries temporals d'observacions i models numèrics per investigar canvis passats (oscil·lacions glacials-interglacials) i futurs a l'oceà, i el seu impacte potencial en el sistema planetari. Avaluació de canvis estadístics en aquestes sèries...

PROCESSOS OCEÀNICS DE PETITA I MITJANA ESCALA

Entendre la interacció entre estructures de mesoescala, ones inèrcio-gravitatòries i les distribucions de nutrients, fitoplancton i zooplancton, integrant models no-hidrostàtics d'alta resolució i models ecològics. Aplicar noves tècniques d'anàlisi de...

MÈTODES AVANÇATS DE PROCÉS DE DADES OCEANOGRÀFIQUES

Obtenir informació geofísica nova o millorada, a partir de mesures in situ i de satèl·lit en un ample rang d'aplicacions, com modelització de la turbulència i interacció oceà-atmosfera. Les activitats de recerca inclouen calibració de dades...

MODELITZACIÓ OCEÀNICA I ASSIMILACIÓ DE DADES

Dissenyar, adaptar i posar en funcionament models numèrics per analitzar processos oceànics a diferents escales, des d'interaccions a gran escala i evolució climàtica fins fenòmens de mesoescala i petita escala, tant a mar obert com en zones costaneres...

NOVES TECNOLOGIES PER A OBSERVACIONS OCEÀNIQUES, COSTANERES I DE GEL MARÍ

Desenvolupar plataformes autònomes i nous sensors de seguiment de l'oceà per cobrir necessitats específiques més enllà de les opcions disponibles al mercat. Millorar el potencial i aplicabilitat dels dissenys actuals, ara majoritàriament...

Projectes

Publicacions recents

Latasa M., Scharek R., Anxelu X., Morán G., Gutiérrez-Rodríguez A., Emelianov M., Salat J., Vidal M., Estrada M. (2022)
Progress in Oceanography, 201, 102737 DOI: 10.1016/j.pocean.2021.102737. (BibTeX: latasa.etal.2022)
Zibordi G., Talone M., Mélin F. (2022)
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 19, 1502905, 1-5. DOI: 10.1109/LGRS.2021.3134876. (BibTeX: zibordi.etal.2022)
Boutin J., Reul N., Koehler J., Martin A., Catany R., Guimbard S., Rouffi F., Vergely J.L., Arias M., Chakroun M., Corato G., Estella-Perez V., Hasson A., Josey S., Khvorostyanov D., , Mignot J., Olivier L., Reverdin G., Stammer D., Supply A., Thouvenin-Masson C., Turiel A., Vialard J., Cipollini P., Donlon C., Sabia R., Mecklenburg S. (2021)
Journal of Geophysical Research: Oceans, 126, 11 DOI: 10.1029/2021JC017676. (BibTeX: boutin.etal.2021)