Membres detall

Salvador Castiella, Joaquín Ignacio

Enginyers i Tècnics
Tf. Directe: 934128004
Ext.: 445563-445738
Despatx: B-08
Línies de recerca:
- Noves tecnologies per a observacions oceàniques, costaneres i de gel marí
Oceanographic instrumentation, development and validation
Publicacions Seleccionades i/o Característiques:
P. Fernández, J. Salvador, J. Font, J.L. Pelegrí, E. García Ladona. Advances in instrumented lagrangian buoys. 2013. Instrumentation Viewpoint.
G. Reverdin, S. Morisset, D. Bourras, N. Martin, A. Lourenço, J. Boutin, C. Caudoux, J. Font, J. Salvador.. Surpac: A SMOS Surface Wave Rider for Air-Sea Interaction. 2013. Oceanography.