Línies de recerca

CIRCULACIÓ OCEÀNICA A GRAN ESCALA

Entendre els mecanismes que controlen la circulació oceànica de gran escala, i especialment la transferència de propietats a través de la interfase atmosfera-oceà i cap a la termoclina i l'oceà profund, i el seu paper a escales temporals...

CANVI CLIMÀTIC

Anàlisi de sèries temporals d'observacions i models numèrics per investigar canvis passats (oscil·lacions glacials-interglacials) i futurs a l'oceà, i el seu impacte potencial en el sistema planetari. Avaluació de canvis estadístics en aquestes sèries...

PROCESSOS OCEÀNICS DE PETITA I MITJANA ESCALA

Entendre la interacció entre estructures de mesoescala, ones inèrcio-gravitatòries i les distribucions de nutrients, fitoplancton i zooplancton, integrant models no-hidrostàtics d'alta resolució i models ecològics. Aplicar noves tècniques d'anàlisi de...

MÈTODES AVANÇATS DE PROCÉS DE DADES OCEANOGRÀFIQUES

Obtenir informació geofísica nova o millorada, a partir de mesures in situ i de satèl·lit en un ample rang d'aplicacions, com modelització de la turbulència i interacció oceà-atmosfera. Les activitats de recerca inclouen calibració de dades...

MODELITZACIÓ OCEÀNICA I ASSIMILACIÓ DE DADES

Dissenyar, adaptar i posar en funcionament models numèrics per analitzar processos oceànics a diferents escales, des d'interaccions a gran escala i evolució climàtica fins fenòmens de mesoescala i petita escala, tant a mar obert com en zones costaneres...

NOVES TECNOLOGIES PER A OBSERVACIONS OCEÀNIQUES, COSTANERES I DE GEL MARÍ

Desenvolupar plataformes autònomes i nous sensors de seguiment de l'oceà per cobrir necessitats específiques més enllà de les opcions disponibles al mercat. Millorar el potencial i aplicabilitat dels dissenys actuals, ara majoritàriament...

Projectes

La transició a una economia amb baixes emissions de carboni necessita assolir diferents objectius: competitivitat, protecció del medi ambient, creac...
L'ICM, a través del Departament d'Oceanografia Fisica i Tecnològica, és des de 2005 un Laboratori Expert de Suport (ESL) per al desenvolupament i m...
...

Publicacions recents

Bardaji R., Sánchez A.-M., Simon C., Wernand M.R., Piera J. (2016)
Sensors, 16, 3 DOI: 10.3390/s16030373. (BibTeX: bardaji.etal.2016b)
Busch J.A., Bardaji R., Ceccaroni L., Friedrichs A., Piera J., Simon C., Thijsse P., Wernand M., van der Woerd H.J., Zielinski O. (2016)
Remote Sensing, 8, 11, 879. DOI: 10.3390/rs8110879. (BibTeX: busch.etal.2016a)
Camps A., Gabarró C., Vall-llossera M., Blanch S., Aguasca A., Torres F., Corbella I., Duffo N., Turiel A., Portabella M., Ballabrera-Poy J., , Martínez J., Villarino R., Enrique L., Monerris A., Bosch X., Sabia R., Talone M., Piles M., Pablos M., Valencia E. (2016)
Scientia Marina, 80, S1, 159-172. DOI: 10.3989/scimar.04285.04A. (BibTeX: camps.etal.2016a)