Programari

En aquest apartat oferim la possibilitat d'accedir a diferents programes informàtics desenvolupats per projectes del DOFT, sobre tot en l'àmbit de la gestió, anàlisi i visualització de dades oceanogràfiques de diversos tipus. Tant bon punt anem tenint organitzada la descàrrega de cadascun d'ells anunciarem els enllaços a les diferents pàgines temàtiques des d'on poder-ho fer:

GSW-JS

Programari desenvolupat per E. García (2014) per a fer servir la darrera versió de l'Equació d'Estat de l'Aigua de Mar, TEOS-10 (Thermodynamic Equation of Seawater 2010) en JavaScript. El trobareu al repositori oficial de TEOS-2010 a GitHub. Aquí teniu una calculadora interactiva per a l'ús de l'equació d'estat TEOS-10.