Presentació

El Departament d'Oceanografia Física i Tecnològica (DOFT-ICM) és un dels quatre departaments de recerca de l'Institut de Ciències del Mar, ICM, Barcelona, del Consell Superior d'Investigacions Científiques, CSIC.

Els interessos científics del DOFT es focalitzen en l'observació i anàlisi del medi físic de l'oceà en un ampli rang d'escales espacials i temporals, i en el seu paper en el sistema planetari. Els membres del departament inclouen sobre tot físics, oceanògrafs i enginyers. Combinen aproximacions experimentals i teòriques a l'oceanografia incloent el desenvolupament de noves tecnologies observacionals (tant in situ com remotes) així com d'anàlisi de dades.

En aquest web us oferim informació sobre els membres i les línies de recerca del departament, projectes desenvolupats i publicació de resultats obtinguts. També hi trobareu la forma d'accedir a dades que posem a disposició de tothom.

El departament està fortament implicant en educació a nivell de postgrau i en difusió i divulgació a la societat en diversos formats, àmbits i nivells. A part dels propis becaris predoctorals acull estudiants en visites curtes de formació (3-6 mesos) i participa en dos programes de màster-doctorat en Oceanografia, un amb la Universitat Politècnica de Catalunya i Universitat de Barcelona i l'altre amb la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El 2015 ha començat a impartir cursos dins la iniciativa Barcelona Ocean. Com part d'aquests i altres programes durant el període 2010-2015 els membres del departament han dirigit catorze tesis doctorals i nombroses tesis de màster. També rebem habitualment investigadors estrangers en estades temporals.

Fins desembre de 2015 el cap de departament ha estat en Jordi Font i Ferré, i actualment ho és en Josep Lluís Pelegrí i Llopart.