Informes anuals del Departament d'Oceanografia Física i Tecnòlogia

El Departament d'Oceanografia Física i Tecnològia es focalitza en l'observació i anàlisi del medi físic de l'oceà en un ampli rang d'escales espacials i temporals, i en el seu paper en el sistema planetari. Aquí podrà trobar els informes anuals on es detallen totes les activitats realitzades cada any.