Grado y postgrado Jordi Isern-Fontanet

Curs Teledetecció i Oceanografia del Màster en Teledetecció i SIG
CREAF  Universitat Autònoma de Barcelona
Data:  Abril 2016     Hores impartides: 10 hores