Grado y postgrado Jordi Solé

Curs: Oceanografia Descriptiva  del Grau de Ciències del Mar i Màster d'Ecologia i conservació
Facultat de Biologia  de la Universitat de Barcelona
De Febrer a Juny del 2017       Hores: 126