Línies de recerca

CIRCULACIÓ OCEÀNICA A GRAN ESCALA

Entendre els mecanismes que controlen la circulació oceànica de gran escala, i especialment la transferència de propietats a través de la interfase atmosfera-oceà i cap a la termoclina i l'oceà profund, i el seu paper a escales temporals...

CANVI CLIMÀTIC

Anàlisi de sèries temporals d'observacions i models numèrics per investigar canvis passats (oscil·lacions glacials-interglacials) i futurs a l'oceà, i el seu impacte potencial en el sistema planetari. Avaluació de canvis estadístics en aquestes sèries...

PROCESSOS OCEÀNICS DE PETITA I MITJANA ESCALA

Entendre la interacció entre estructures de mesoescala, ones inèrcio-gravitatòries i les distribucions de nutrients, fitoplancton i zooplancton, integrant models no-hidrostàtics d'alta resolució i models ecològics. Aplicar noves tècniques d'anàlisi de...

MÈTODES AVANÇATS DE PROCÉS DE DADES OCEANOGRÀFIQUES

Obtenir informació geofísica nova o millorada, a partir de mesures in situ i de satèl·lit en un ample rang d'aplicacions, com modelització de la turbulència i interacció oceà-atmosfera. Les activitats de recerca inclouen calibració de dades...

MODELITZACIÓ OCEÀNICA I ASSIMILACIÓ DE DADES

Dissenyar, adaptar i posar en funcionament models numèrics per analitzar processos oceànics a diferents escales, des d'interaccions a gran escala i evolució climàtica fins fenòmens de mesoescala i petita escala, tant a mar obert com en zones costaneres...

NOVES TECNOLOGIES PER A OBSERVACIONS OCEÀNIQUES, COSTANERES I DE GEL MARÍ

Desenvolupar plataformes autònomes i nous sensors de seguiment de l'oceà per cobrir necessitats específiques més enllà de les opcions disponibles al mercat. Millorar el potencial i aplicabilitat dels dissenys actuals, ara majoritàriament...

Projectes

La transició a una economia amb baixes emissions de carboni necessita assolir diferents objectius: competitivitat, protecció del medi ambient, creac...
L'ICM, a través del Departament d'Oceanografia Fisica i Tecnològica, és des de 2005 un Laboratori Expert de Suport (ESL) per al desenvolupament i m...
El projecte ICE-ARC té com objectiu fer un seguiment dels impactes socio-econòmics locals i globals que se estan produint degut a la desaparició de...

Publicacions recents

Bardaji R., Sánchez A.-M., Simon C., Wernand M.R., Piera J. (2016)
Sensors, 16, 3 DOI: 10.3390/s16030373. (BibTeX: bardaji.etal.2016a)
Grifoll M., Aretxabaleta A.L., Pelegrí J.L., Espino M. (2016)
Ocean Science, 12, 1, 137-151. DOI: 10.5194/os-12-137-2016. (BibTeX: grifoll.etal.2016a)
Mecklenburg S., Drusch M., Kaleschke L., Rodriguez-Fernandez N., Reul N., Kerr Y., Font J., Martin-Neira M., Oliva R., Daganzo-Eusebio E., Grant J.P., Sabia R., Macelloni G., Rautiainen K., Fauste J., de Rosnay P., , Verhoest N., Lievens H., Delwart S., Crapolicchio R., de la Fuente A., Kornberg M. (2016)
Remote Sensing of Environment DOI: 10.1016/j.rse.2015.12.025. (BibTeX: mecklenburg.etal.2016a)