Línies de recerca

CIRCULACIÓ OCEÀNICA A GRAN ESCALA

Entendre els mecanismes que controlen la circulació oceànica de gran escala, i especialment la transferència de propietats a través de la interfase atmosfera-oceà i cap a la termoclina i l'oceà profund, i el seu paper a escales temporals...

CANVI CLIMÀTIC

Anàlisi de sèries temporals d'observacions i models numèrics per investigar canvis passats (oscil·lacions glacials-interglacials) i futurs a l'oceà, i el seu impacte potencial en el sistema planetari. Avaluació de canvis estadístics en aquestes sèries...

PROCESSOS OCEÀNICS DE PETITA I MITJANA ESCALA

Entendre la interacció entre estructures de mesoescala, ones inèrcio-gravitatòries i les distribucions de nutrients, fitoplancton i zooplancton, integrant models no-hidrostàtics d'alta resolució i models ecològics. Aplicar noves tècniques d'anàlisi de...

MÈTODES AVANÇATS DE PROCÉS DE DADES OCEANOGRÀFIQUES

Obtenir informació geofísica nova o millorada, a partir de mesures in situ i de satèl·lit en un ample rang d'aplicacions, com modelització de la turbulència i interacció oceà-atmosfera. Les activitats de recerca inclouen calibració de dades...

MODELITZACIÓ OCEÀNICA I ASSIMILACIÓ DE DADES

Dissenyar, adaptar i posar en funcionament models numèrics per analitzar processos oceànics a diferents escales, des d'interaccions a gran escala i evolució climàtica fins fenòmens de mesoescala i petita escala, tant a mar obert com en zones costaneres...

NOVES TECNOLOGIES PER A OBSERVACIONS OCEÀNIQUES, COSTANERES I DE GEL MARÍ

Desenvolupar plataformes autònomes i nous sensors de seguiment de l'oceà per cobrir necessitats específiques més enllà de les opcions disponibles al mercat. Millorar el potencial i aplicabilitat dels dissenys actuals, ara majoritàriament...

Projectes

La transició a una economia amb baixes emissions de carboni necessita assolir diferents objectius: competitivitat, protecció del medi ambient, creac...
Un dels objectius del projecte Corrents Oceàniques i Seguretat en el Medi Marí (COSMO) és la creació d'una base de dades de trajectòries de dispo...
L'ICM, a través del Departament d'Oceanografia Fisica i Tecnològica, és des de 2005 un Laboratori Expert de Suport (ESL) per al desenvolupament i m...

Publicacions recents

Barella-Ortiz A., Polcher J., de Rosnay P., Piles M., Gelati E. (2017)
Hydrology and Earth System Sciences, 21, 357-375. DOI: 10.5194/hess-21-357-2017. (BibTeX: barellaortiz.etal.2017a)
García-Olivares A., Agüero A., Haupt B.J., Marcos M.J., V. Villar María, de Pablos J.L. (2017)
Science of The Total Environment, 593-594, 242-252. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.03.152. (BibTeX: garciaolivares.etal.2017a)
Olivar M.P., Hulley P.A., Castellón A., Emelianov M., López C., Tuset V.M., Contreras T., Molí B. (2017)
Progress in Oceanography, 151, 116–137. DOI: 10.1016/j.pocean.2016.12.001. (BibTeX: olivar.etal.2017a)