Membres detall

Olmedo Casal, Estrella

Enginyers i Tècnics
Tf. Directe: 934128155
Ext.: 445822
Despatx: P-01
Línies de recerca:
- Mètodes avançats de procés de dades oceanogràfiques
- Modelització oceànica i assimilació de dades
SMOS Barcelona Expert Centre (SMOS-BEC) and Department of Physical Oceanography (DOF) Scientific Programmer