Membres detall

Umbert Ceresuela, Marta

Estudiants
Tf. Directe: 932309629
Ext.: 445601-445600
Despatx: B-39
Línies de recerca:
- Circulació oceànica a gran escala
- Mètodes avançats de procés de dades oceanogràfiques
- Modelització oceànica i assimilació de dades
Noves tècniques de fusió de dades per productes de nivell 4 utilitzant dades de satèl·lit. El cas dels mapes de la salinitat superficial del mar. Responsable: Antonio Turiel (Projecte SMOS). Becaria FPI des de Octubre del 2011.
Publicacions Seleccionades i/o Característiques:
N. Hoareau, M. Umbert, J. Martínez, A. Turiel, J. Ballabrera. On the potential of data assimilation to generate SMOS-Level 4 maps of sea surface salinity. 2014. Remote Sensing of Environment.
A. Turiel, J. Isern-Fontanet, M. Umbert. Sensibility to noise of new multifractal fusion methods for ocean variables. 2014. Nonlinear Processes in Geophysics.
M. Umbert, N. Hoareau, A. Turiel, J. Ballabrera. New blending algorithm to synergize ocean variables: The case of SMOS sea surface salinity maps. 2014. Remote Sensing of Environment.