Membres detall

Solé Ollé, Jordi

Investigadors
Despatx: P-18
Línies de recerca:
- Canvi climàtic
- Modelització oceànica i assimilació de dades
Modelització d'energia i anàlisi de la limitació de recursos: utilització d'eines estadístiques i models per analitzar els vincles entre la socioeconomia, les restriccions físiques i els impactes climàtics.

Oceanografia física. Dinàmica de la capa superfícial oceànica: fenòmens de barreja, processos d'inestabilitat.
Modelatge numèric. Formalisme lagrangià, traçadors de partícules.

Oceanografia biològica. Processos biològics en l'oceà i la costa: proliferacions d'algues nocives. Modelització numèrica. Interacció de
Processos físico-biològics.
Publicacions Seleccionades i/o Característiques:
J. Solé, J. Ballabrera-Poy, D. Macías, I.A. Catalán. The role of ocean velocity in chlorophyll variability. A modelling study in the Alboran Sea. 2016. Scientia Marina.
A. García-Olivares, J. Solé. End of growth and the structural instability of capitalism-From capitalism to a Symbiotic Economy. 2015. Futures.
I.A. Catalán, D. Macías, J. Solé, A. Ospina-Álvarez, J. Ruiz. Stay off the motorway: Resolving the pre-recruitment life history dynamics of the European anchovy in the SW Mediterranean through a spatially-explicit individual-based model (SEIBM). 2013. Progress in Oceanography.
J. Solé, A. Turiel, A. García-Olivares, J. Ballabrera-Poy, E. García-Ladona. Energia i societat: la Taxa de Retorn Energètic. 2013. Revista de Física.
J. Solé, S. Ruiz, A. Pascual, S. Somot, J. Tintoré. Ocean color response to wind forcing in the Alboran Sea: A new forecasting method. 2012. Journal of Marine Systems.
J. Solé, A. García-Olivares, E. García-Ladona, J. Ballabrera, A.Turiel. Energia i Societat. 2012. Revista de Física.
M. Estrada, J. Solé, S. Anglès, E. Garcés. The role of resting cysts in Alexandrium minutum population dynamics. 2010. Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography.
C. Llebot, Y.H. Spitz, J. Solé, M. Estrada. The role of inorganic nutrients and dissolved organic phosphorus in the phytoplankton dynamics of a Mediterranean bay: A modeling study. 2010. Journal of Marine Systems.